Παντελής Χερουβείμ - αρχιτέκτονας

βρίσκεστε στο cherouvim.gr > αρχιτεκτονική

πλοήγηση

αρχιτεκτονική

αρχιτεκτονική
΄Ολες οι μελέτες μου διέπονται από βασικές αρχές σχεδιασμού, που επιγραμματικά είναι:

1. Ενοποίηση εσωτερικού και ημιυπαίθριου ή υπαίθριου χώρου με υαλοστάσια, που καταλαμβάνουν συνήθως όλη τη μία πλευρά του χώρου. Ο χώρος οπτικά τελειώνει πέρα από το υαλοστάσιο, στο τέλος του ημιυπαίθριου ή υπαίθριου χώρου και έτσι φαίνεται μεγαλύτερος.

2. Δημιουργία διώροφων ή και τριώροφων κοινόχρηστων χώρων, με τους ιδιωτικούς χώρους ολόγυρα, που ενοποιούνται με το κατακόρυφο στοιχείο της σκάλας και παραπέμπουν στις εσωτερικές αυλές, με τα δωμάτια ολόγυρα, της παραδοσιακής μας αρχιτεκτονικής. Ο χώρος γίνεται εύκολα κατανοητός και αντιληπτός από το ισόγειο μέχρι το δώμα.

3. Σε συνδυασμό με τα πιο πάνω, φροντίδα για τον σωστό ηλιασμό, αερισμό, τη σκίαση και μόνωση των χώρων.

4. Δυνατότητα μεταβολών με κινητά χωρίσματα και ερμάρια της εσωτερικής διαρρύθμισης.

5. Ανάδειξη και αισθητική αντιμετώπιση του σκελετού του κτιρίου.

6. ΄Ελλειψη κάθε περιττού ή διακοσμητικού στοιχείου.

7. Απλός και όχι εξεζητημένος τρόπος κατασκευής, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του κατασκευαστή.

8. Μελέτη κάθε λεπτομέρειας, πριν ακόμη ξεκινήσει η κατασκευή.

9. Σχεδιασμός του χώρου παράλληλα με την επίπλωση, που συχνά αποτελεί και δομικό στοιχείο του κτιρίου.

10. Ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση και φύτευση του υπαίθριου χώρου από το ισόγειο μέχρι το δώμα.

επιλογή γλώσσας